[ Index · Back · Close ]
Mengemaskini Maklumat Ujian

 a)   Mengemaskinikan maklumat Ujian 

  1. Ujian yang diterbitkan hanya boleh dikemaskinikan oleh penerbit sendiri dan admin.
  2. Kemaskini ujian berbaksud boleh mengubah maklumat ujian yang dibenarkan (Contoh : Tajuk Ujian, Tarikh mula dan tamat akses serta Catatan). Ini bermakna ujian yang sudah tamat tempoh akses boleh diaktifkan aksesnya semula.
  3. Tekan butang "Report Ujian" yang terdapat pada panel kiri laman, kemudian membuat carian menggunakan enjin carian yang terdapat pada bahgian atas laman.
  4. Tekan ikon "Pen" bagi ujian yang ingin dikemaskinakan dan membuat perubahan yang dikehendaki, kemudian tekan butang "Update".

b)    Mengemaskinikan maklumat Smart Homework

  1. Smart Homework yang diterbitkan hanya boleh dikemaskinikan oleh penerbit sendiri dan admin.
  2. Kemaskini Smart Homework berbaksud boleh mengubah maklumat ujian yang dibenarkan (Contoh : Tajuk Ujian, Tarikh mula dan tamat akses serta Catatan). Ini bermakna ujian yang sudah tamat tempoh akses boleh diaktifkan aksesnya semula.
  3. Tekan butang "Report Ujian" yang terdapat pada panel kiri laman, kemudian membuat carian menggunakan enjin carian yang terdapat pada bahgian atas laman.
  4. Tekan ikon "Pen" bagi ujian yang ingin dikemaskinakan dan membuat perubahan yang dikehendaki, kemudian tekan butang "Update".

[ Index · Back · Close ]