[ Index · Back · Close ]
Usage Report

Usage Report Bagi Pengguna Zoom-A

  1. Ruangan ini membolehkan admin dan guru memantau aktiviti Zoom A yang dilakukan oleh setiap murid yang melanggan Zoom A.
  2. Admin dan guru boleh melihat maklumat murid secara holistik termasuk jumlah akses, jumlah latihan dan jumlah latihan mengikut subjek yang dilakukan oleh murid.
  3. Admin dan guru boleh membuat carian dengan menekan butang "Show" kemudian "sort" mengikut kehendak dengan menekan pada label yang berwarna biru.
  4. Admin dan guru boleh juga mencetak maklumat ini dengan menekan butang "Print".
  5. Ruangan ini juga menyediakan report megikut analisa statistik. (Tekan butang "Statistic Report" yang terdapat di bahagian bawah laman usage report.
  6. Untuk melihat usage report tahun-tahun yang lepas, tekan butang "Statistic Report" dan pilih tahun yang dikehendakki.

[ Index · Back · Close ]