[ Index · Back · Close ]
Markah Ujian

Trek Rekod Markah Zoom-A

  1. Ruangan ini akan menyimpan semua trek rekod latihan Topikal, klon dan juga ujian yang pernah disempurnakan oleh pengguna.
  2. Para waris boleh memantau latihan yang pernah dibuat oleh anaknya dengan menyemak trek rekod ini.
  3. Untuk melihat kandungan trek rekod ini, klik pada "tarikh / masa" ujian dan tekan butang "Browse".
  4. Untuk kerja intervensi dan refleksi, pengguna boleh tekan butang "Buat Semula" dan jawab soalan itu sekali lagi.

[ Index · Back · Close ]