[ Index · Back · Close ]
Profil (Password)

  Menukar Kata Laluan

  1. Tekan butang "Profil" yang terdapat pada panel sebelah kiri. 
  2. Tekan butang "Password" yang terdapat pada bahagian atas laman.
  3. Masukkan kata laluan lama dalam ruangan "Password sekarang".
  4. Masukkan kata laluan baharu dalam ruangan "password baru".
  5. Mengesahkan sekali lagi password baharu dalam ruangan 'Taip lagi password baharu'.
  6. Kemudian tekan  butang "Tukar".[ Index · Back · Close ]