[ Index · Back · Close ]
Repot Ujian
Analisia Repot Ujian

a)    Repot Ujian
 1. Ruangan ini membolehkan guru dan pihak sekolah melihat ujian yang telah diterbitkan oleh Guru, Sekolah, PPD, JPN dan KPM.
 2. Pengguna boleh menggunakan enjin carian yang disediakan untuk mencari ujian yang kekehendaki.
 3. Tekan pada tajuk ujian untuk melihat hasil ujian yang dijalankan oleh murid.
 4. Laporan ini akan paparkan nama murid, kelas murid, masa menjawab, markah murid, masa yang digunakan untuk menjawab ujian, jumlah soalan yang betul dan jumlah soalan yang salah.
 5. Laporan ini juga menyediakan kemudahan "sorting" dengan menekan pada "Header" yang berwarna biru.

b)    Jenis Analisis Repot Ujian

Beberapa jenis analisis uajian yang disediakan

    •    Analisis Kecemerlangan
    •    Analisis Pencapaian Mata Pelajaran
    •    Gred Murid dan GPS (Gred Purata Sekolah)
    •    GPMP (Gred Purata Mata Pelajaran)
    •    Analisis Item

C)    Analisis Kecemerlangan
 1. Tandakan (√) pada ujian yang ingin diadakan analisis mengikut kecemerlangan. (Contoh : (√) pada beberapa jenis subjek yang berlainan, iaitu BM, BI, MM, dan SNS)
 2. Pilih "Analisis Kecemerlangan" yang terdapat pada enjin carian dibawah laman untuk membuat repot.
 3. Tekan butang "Buat Report".
 4. Laporan "Analisis Kecemerlangan" akan memaparkan:

D)    Analisis Pencapaian Mata Pelajaran

 1. Tandakan (√) pada ujian yang ingin diadakan analisis mengikut pencapaian matapelajaran. (Contoh : (√) pada beberapa jenis subjek yang berlainan, iaitu BM, BI, MM, dan SNS)
 2. Pilih "Analisis Pencapaian Mata Pelajaran" yang terdapat pada enjin carian dibawah laman untuk membuat repot.
 3. Tekan butang "Buat Report".
 4. Laporan "Analisis Pencapaian Mata Pelejaran" akan memaparkan:

E)    Analisis GPM (Gred Purata Murid) Dan GPS (Gred Purata Sekolah)

 1. Tandakan (√) pada ujian yang ingin diadakan analisis mengikut grd murid dan GPS. (Contoh : (√) pada beberapa jenis subjek yang berlainan, iaitu BM, BI, MM, dan SNS)
 2. Pilih "Gred Murid Dan GPS" yang terdapat pada enjin carian dibawah laman untuk membuat repot.
 3. Tekan butang "Buat Report".
 4. Laporan "Gred Murid Dan GPS" akan memaparkan:

F)    Analisis GPMP (Gred Purata Mata Pelajaran)

 1. Tandakan (√) pada ujian yang ingin diadakan analisis mengikut subjek murid dan Gred. (Contoh : (√) pada beberapa jenis subjek yang berlainan, iaitu BM, BI, MM, dan SNS)
 2. Pilih "GPMP" yang terdapat pada enjin carian dibawah laman untuk membuat repot.
 3. Tekan butang "Buat Report".
 4. Laporan "GPMP" akan memaparkan:

G)    Analisis Item

 1. Tandakan (√) pada ujian yang ingin diadakan analisis. Laporan ini membolehkan guru mengenalpasti kelemahan murid mengikut JSI dalam DSKP dan seterusnya melakukan kerja intervensi.
 2. Soalan yang dilabelkan "NZA" (None Zoom A) tidak boleh membuat laporan "Analisis Item".
 3. Pilih "Analisis Item" yang terdapat pada enjin carian dibawah laman untuk membuat repot.
 4. Tekan butang "Buat Report".
 5. Laporan "Analisis Item" akan memaparkan:
 

[ Index · Back · Close ]