[ Index · Back · Close ]
Menjawab Ujian

          Cara Menjawab Ujian

  1. Ruangan ini membolehkan murid menjawab soalan ujian yang diterbitkan oleh Sekolah, PPD, JPN dan KPM.
  2. Sebelum menjawab soalan ujian, murid dikehendaki melengkapkan maklumat kelas.
  3. Maklumat kelas murid terdapat pada profil murid.
  4. Tekan pada sumber ujian yang dikehendaki jika ada. (Contoh : Sekolah / PPD / JPN / KPM)
  5. Pilih ujian yang dikehendaki dengan menekan pada tajuk ujian.
  6. Sekarang murid boleh mula menjawab ujian mengikut arahan yang dinyatakan.
  7. Ujian ini akan tamat dengan sendiri mengikut tempoh masa yang ditetapkan oleh penerbit ujian.
  8. Ujian yang sama boleh diulangi beberapa kali tetapi markah hanya dicatat dalam rekod penerbit ujian berdasarkan kali pertama murid menjawab soalan. Markah ini akan dihantar secara automatik kepada guru dan pihak sekolah masing-masing.

[ Index · Back · Close ]