Zoom A Demo

Pendaftaran Akaun Demo

Emel: *
Nombor HP:


Maklumat Penting ::
  • Gunakan emel yang sah sahaja. Maklumat akaun demo akan dimaklum melalui emel.
  • Setiap emel hanya boleh digunakan untuk mendaftar 1 akaun demo sahaja.
  • Akaun demo ini akan tamat tempohnya dalam 7 hari.
  • Emel yang sama tidak boleh digunakan semula untuk mendaftar akaun demo yang baharu.
  • Klik Butang ini untuk melanggan akaun Zoom-A anda. Di sini