Fasilitator Zoom-A Malaysia

Malaysia » W. P. Labuan » Fasilitator
   W. P. Labuan
Bahagian : -
Nama : Mohd Farihi Bin Ab Halim
Nama Sekolah : SK Bukit Kalam
Alamat Sekolah : Peti Surat 81097, 87020 Wilayah Pers. Labuan.
No. Tel. Sekolah : 08 - 746 1354
Faks : 08 - 746 5185
No. Tel. Bimbit : -
E-mel : fasilbn1@zoom-a.com