Komputer & Servis


Johor (0)
Kedah (0)
Kelantan (2)
Melaka (0)
Negeri Sembilan (1)

Pahang (0)
Perak (0)
Perlis (0)
Pulau Pinang (0)
Sabah (0)
Sarawak (0)
Selangor (1)
Terengganu (0)
W. P. Kuala Lumpur (1)
W. P. Labuan (0)

 
Rangkaian pembekal ini boleh membantu anda menyelesaikan masalah pembelian, pembaikpulihan, pemasangan dan networking komputer berkaitan dengan program Zoom-A.
 
(Syarikat-syarikat berdaftar yang berminat menyertai rangkaian ini, boleh hubungi talian pertanyaan segera 09 7482144 waktu pejabat.)
 
* Iklan bagi pembekal-pembekal dalam ruangan ini adalah percuma.