Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Melaka » Kursus

Johor (4) | Kedah (1) | Kelantan (5) | » Melaka « (5) | Negeri Sembilan (1) | Pahang (7) | Perlis (1) | Sabah (1) | Terengganu (1) | W. P. Kuala Lumpur (1)Tarikh Tajuk
1.02-02-2005 Kursus Pengendalian Zoom-A untuk Guru ICT Melaka Tengah
2.30-06-2005 Bengkel Zoom-A bagi Guru-Guru Sains Dan Matematik
3.16-01-2006 Kursus Pemantapan "Program Zoom-A" Untuk Guru-Guru ICT Sekolah Rendah Negeri Melaka
4.14-03-2006 Mesyuarat Pembangunan Program Zoom-A Dan Modul ICT Fasa 2
5.02-09-2006 Kursus Pengendalian Zoom A Peringkat Daerah Jasin