Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Pahang » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | » Pahang « (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat MTM Dan KBAT Dalam Pembelajaran Abad Ke-21
Kepada Murid-Murid Tahun 6 SK (LKTP) Keratong 4
Oleh One Touch Education
Pada 31 Januari 2020,
Anjuran SK (LKTP) Keratong 4
Di Dewan Seri Cempaka SK (LKTP) Keratong 4
Rompin, Pahang