Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | » Laman Nasional « (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | Perak (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Lawatan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Yang Berbahagia Datuk Dr Amin Bin Senin
Ke Ruang Pameran Zoom-A
Sempena Konvensyen Pendidikan Kebangsaan Ke-25
Dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Ke-37
Pada 9 April 2019,
Di Ruang Legar Hotel Riverside Majestic
Kuching, Sarawak