Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | » Laman Nasional « (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Majlis Perasmian Konvensyen Pendidikan Kebangsaan Ke-25
Dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Ke-37
Oleh Yang Berbahagia Datuk Dr Amin Bin Senin
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Pada 9 April 2019,
Anjuran Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia
Di Dewan Hotel Riverside Majestic
Kuching, Sarawak