Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Perak » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | Laman Nasional (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | » Perak « (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat MTM Dan KBAT Dalam Pembelajaran Abad Ke-21
Kepada Guru Besar, Pegawai PPD & Penyelaras Tahun 6 MGB Kinta Selatan
Oleh One Touch Education
Pada 27 Februari 2019,
Anjuran MGB Kinta Selatan
Di Dewan SK ST. Bernadette's Convent
Batu Gajah, Perak