Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Perak » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | Laman Nasional (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | » Perak « (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat TPM Dan KBAT Dalam Pembelajaran Abad Ke-21
Kepada Guru Besar & Guru Mata Pelajaran MGB Larut Matang Selama
Bagi Zon Selama & Batu Kurau
Oleh One Touch Education
Pada 23 Oktober 2018,
Anjuran MGB larut Matang Selama
Di Dewan SK Toh Sajak
Batu Kurau, Perak