Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | » Laman Nasional « (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Majlis Perasmian Konvensyen Pendidikan Kebangsaan Ke-24
Dan Persidangan Perwakilan Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia Ke-36
Oleh Yang Berhormat Dr. Maszlee Malik
Menteri Pendidikan Malaysia
Pada 10 Julai 2018,
Anjuran Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia
Di Ballroom Summit Hotel USJ
Subang Jaya, Selangor