Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kelantan » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | » Kelantan « (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat Zoom-A
Kepada Guru-Guru Data PPD Kota Bharu
Sempena Kursus Peningkatan Profesionalisme
Oleh One Touch Education
Pada 31 Januari 2018,
Anjuran PPD Kota Bharu
Di Bilik Seminar Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu
Marang, Terengganu