Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kedah » Klip Video

Johor (255) | » Kedah « (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat Pengendalian Program Zoom A
Kepada Guru-Guru Besar &
Guru-Guru Tahun 6 Daerah Padang Terap,
Oleh One Touch Education
Anjuran MGB Padang Terap,
Pada 02 Julai 2012,
Di PPD Padang Terap,
Padang Terap, Kedah


Download Video