Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kedah » Klip Video

Johor (255) | » Kedah « (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Pengendalian Program Head Count Zoom-A
Kepada Guru Penolong Kanan 1 dan Setiausaha Pepepriksaan
Daerah Padang Terap/Pendang
Anjuran PKPSM Padang Terap/Pendang
Oleh One Touch Education
Pada 16 Julai 2007
Di Pejabat Pelajaran Daerah Padang Terap/PendangDownload Video