Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Perak » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | Laman Nasional (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | » Perak « (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Pengendalian Program Zoom A Dan Head Count
Kepada Semua Guru Besar dan Pen. Kanan Daerah Hulu Perak
Anjuran Pejabat Pelajaran Daerah Hulu Perak
Oleh One Touch Education
Pada 15 Jun 2007
Di Kolej Komuniti Gerik
Gerik, PerakDownload Video