Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Johor » Klip Video

» Johor « (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Majlis Perasmian Program Zoom-A
Peringkat Daerah Kluang, Johor
Oleh YB Dato' Noh b. Hj Omar
Timbalan Menteri Pelajaran II
(Diwakili Oleh Tn Hj. Markom bin Giran)
Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, JPN Johor
Pada 30 Mei 2007
Di SK Kampong Melayu, JohorDownload Video