Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Johor » Klip Video

» Johor « (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Kursus Pengendalian Zoom-A, WebEdit, & HeadCount
Kepada Penyelia ICT Daerah Dan JU Zoom A JPN Johor
Anjuran MGB Johor Dengan Kejasama Jabatan Pelajaran Johor
Oleh One Touch Education
Pada 21 Hingga 24 November 2006
Di Pusat Bimbingan Bistari 2, Kota Bharu, KelantanDownload Video