Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kelantan » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | » Kelantan « (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Pengendalian Program Zoom-A Dan WebEdit
Kepada Pegawai Kurikulum, Akademik Dan ICT
Pejabat Pelajaran Daerah Seluruh Negeri Kelantan
Anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
Oleh One Touch Education
Pada 22 mei 2006
Di Selera Legenda Warisan, Kota Bharu, Kelantan
Download Video