Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kelantan » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | » Kelantan « (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Pengendalian Program Zoom-A Dan WebEdit
Kepada Semua JU ICT Negeri Kelantan (Kumpulan Ke-2)
Anjuran Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan
Oleh One Touch Education
Pada 26 April 2006
Di Selera Legenda Warisan, Kota Bharu, Kelantan
Download Video