Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | » Laman Nasional « (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | Perak (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Zoom-A Kepada Y.B. Dato' Sri Hishammuddin Tun Hussein
Menteri Pelajaran Malaysia
Bersempena Dengan Majlis Perasmian
Pusat Peningkatan Profesionalisme Pendidik (ProfPen)
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Di Bilik Cempaka 1, PSPN Kuala Lumpur
Pada 11 November 2005