Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | » Laman Nasional « (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | Perak (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Demonstrasi Zoom-A Kepada Pengarah-Pengarah Bahagian
Kementerian Pelajaran Malaysia
Yang Dipengerusi Oleh
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran (Teknikal)
Y. Bhg. Datin Dr. Nor Hayati binti Abd. Rashid
Pada 28 Oktober 2005
Di Bilik Mesyuarat Utama, Jabatan Pendidikan Teknikal
Kementerian Pelajaran Malaysia