Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kelantan » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | » Kelantan « (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)



Taklimat Pengendalian Program Zoom-A
Kepada Guru-Guru BI Negeri Kelantan
Bersempena Kursus Pertuturan Bahasa Inggeris
Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
Oleh One Touch Education
Pada 28 Jun 2005
Di Primula Coral View Beach Resort, Besut, Terengganu



Download Video