Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Kelantan » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | » Kelantan « (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | Pulau Pinang (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Pendaftaran Akaun Sekolah Percuma Program Zoom-A
Bersempena Mesyuarat Profesionalisme MGB Daerah Kota Bharu 1
Oleh YBrs En Mohamed Bin Abdullah
Ketua Unit ICT, JPN Kelantan
Pada 20 Februari 2005
Di Hotel Renaissance, Kota Bharu, KelantanDownload Video