Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Laman Nasional » Klip Video

Johor (337) | Kedah (87) | Kelantan (428) | » Laman Nasional « (81) | Melaka (89) | Negeri Sembilan (114) | Pahang (162) | Perak (183) | Perlis (24) | Pulau Pinang (46) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (157) | Terengganu (89) | W. P. Kuala Lumpur (94) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Taklimat Zoom-A Oleh Gabungan Majlis Guru Besar Malaysia
Kepada Y.B. Dato' Sri Hishammuddin Tun Hussien
Menteri Pelajaran Malaysia
Untuk Memperkasa Sekolah Kebangsaan
Di Bilik Mesyuarat Utama Menteri
Kementerian Pelajaran Malaysia, Putra Jaya, Kuala Lumpur
Pada 26 April 2005