Laman Web Sekolah

Malaysia » Jabatan Pelajaran Negeri » Jabatan Pelajaran Kelantan


URL  Web Pegawai 
JPN Kelantan  apps.emoe.gov.my/jpnkelantan/ Pegawai
PPD Bachok  (Laman Web belum ada) Pegawai
PPD Gua Musang  ppdgm.zoom-a.com Pegawai
PPD Jeli  ppdj.zoom-a.com Pegawai
PPD Kota Bharu  www.moe.gov.my/ppdkotabharu Pegawai
PPD Kuala Krai  ppdkk.zoom-a.com Pegawai
PPD Machang  ppdmcg.zoom-a.com Pegawai
PPD Pasir Mas  ppdpmas.net Pegawai
PPD Pasir Puteh  (Laman Web belum ada) Pegawai
PPD Tanah Merah  ppdtmj.zoom-a.com Pegawai
PPD Tumpat  (Laman Web belum ada) Pegawai
Unit ICT  ictkel.zoom-a.com Pegawai