Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Pulau Pinang » Peristiwa

Johor (248) | Kedah (86) | Kelantan (403) | Laman Nasional (78) | Melaka (101) | Negeri Sembilan (91) | Pahang (150) | Perak (176) | Perlis (22) | » Pulau Pinang « (39) | Sabah (18) | Sarawak (50) | Selangor (137) | Terengganu (78) | W. P. Kuala Lumpur (83) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Tarikh Tajuk
1.23-05-2004 Taklimat Pengenalan Program Zoom-A Kepada MGB Pulau Pinang
2.21-02-2005 Taklimat Pengendalian Zoom-A MGB Pulau Pinang
3.28-07-2005 Taklimat Zoom-A Kepada Semua Guru Besar Negeri Pulau Pinang
4.12-06-2006 Taklimat Zoom-A Dan WebEdit Kepada Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang
5.13-06-2006 Taklimat Zoom-A Dan WebEdit Kepada MGB Pulau Pinang
6.14-06-2007 Taklimat Zoom A dan Head Count Bersempena Dengan Konvensyen 2007 MGB Pulau Pinang
7.15-07-2007 Taklimat Head Count Zoom A Kepada Guru-Guru Penolong Kanan 1 Pulau Pinang
8.13-05-2008 Taklimat Zoom-A Kepada Pegawai Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
9.21-06-2008 Taklimat Zoom-A Kepada Guru Besar Dan Guru-Guru Mata Pelajaran Negeri Pulau Pinang
10.21-07-2008 Konvensyen GMGBM 2008 Bersama Pengarah Pelajaran Negeri Pulau Pinang
11.02-03-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Sekolah-Sekolah Tajaan PERDA
12.03-03-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Sekolah-Sekolah Tajaan PUZ
13.04-03-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Sekolah-Sekolah Tajaan ICU
14.31-05-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Ibubapa Pelajar Tahun 4-6 SK Taman Senangan Dan SK Telok Ayer Tawar
15.03-08-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Semua Guru Besar MGB Pulau Pinang
16.05-08-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Semua SU Peperiksaan Pulau Pinang (Kumpulan 1)
17.05-08-2009 Taklimat Zoom-A Kepada Semua SU Peperiksaan Pulau Pinang (Kumpulan 2)
18.04-09-2009 Taklimat Zoom-A Bersempena Dengan Mesyuarat Kurikulum JPN Pulau Pinang
19.12-11-2009 Taklimat Headcount Zoom-A Kepada KSPA Dan Pegawai Akademik JPN Pulau Pinang
20.16-11-2009 Taklimat Program Zoom-A Kepada Guru-Guru Mata Pelajaran Daerah Timur Laut
21.17-11-2009 Taklimat Program Zoom-A Kepada Guru-Guru Mata Pelajaran Daerah Barat Daya
22.18-11-2009 Taklimat Program Zoom-A Kepada Guru-Guru Mata Pelajaran Daerah Seberang Perai Selatan
23.23-01-2010 Taklimat Zoom-A Kepada Ibu Bapa Pelajar Tahun 4, 5 dan 6 SK Taman Senangan & SK Telok Ayer Tawar
24.24-01-2010 Taklimat Zoom-A Kepada Guru-Guru Sokalah Tajaan Ahli Parlimen Tasek Gelugur
25.24-01-2010 Taklimat Zoom-A Kepada Ibu Bapa Dan Murid-Murid Tahun 6 Tajaan Ahli Parlimen Tasek Gelugur
26.15-07-2010 Taklimat Penambahbaikan Program Zoom A Kepada Guru-Guru Bahagian Tasik Glugor
27.24-03-2012 Taklimat Pengendalian Program Zoom A Kepada Ibu Bapa SK Bagan Jermal
28.10-05-2012 Taklimat Pengendalian Zoom A Dan SAPS Kepada Guru-Guru Besar Pulau Pinang
29.10-05-2012 Taklimat Pengendalian Zoom A Dan SAPS Kepada Guru-Guru SK Bakap Indah
30.11-05-2012 Taklimat Pengendalian Zoom A Dan SAPS Kepada Guru-Guru SK Jalan Hamilton
31.20-02-2013 Taklimat Pengisian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kepada Guru-Guru Besar Dan Guru-Guru Tahap Satu Pulau Pinang
32.24-10-2013 Taklimat Pengisian PBS Zoom-A Kepada Guru-guru Besar Negeri Pulau Pinang
33.21-03-2014 Taklimat Pengisian Zoom-A Kepada Ibu Bapa Pelajar SK Guar Perahu
34.09-05-2014 Taklimat Pengisian Zoom-A Kepada Ibu Bapa SK Bakap Indah
35.10-05-2014 Taklimat Pengisian Zoom-A Kepada Ibu Bapa SK Batu Kawan
36.11-04-2015 Taklimat Pengisian Zoom-A Kepada Ibu Bapa Dan Pelajar Tahun 4, 5 dan 6 SJK (C) Chung Hwa Cawangan 1
37.03-08-2017 Taklimat KBAT Dan Pengisian Zoom-A Bersama Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
38.13-03-2018 Taklimat KBAT Dan Pengisian Zoom-A Kepada Guru-Guru Besar MGB Seberang Prai Utara
39.14-03-2018 Taklimat KBAT Dan Pengisian Zoom-A Kepada Guru Penyelaras Bestari Serta Penyelaras Tahun 6 MGB Seberang Prai Utara
40.28-12-2018 Taklimat MTM Dan KBAT Dalam Pembelajaran Abad Ke-21 Kepada Ibu Bapa & Murid Tahun 6 SR Islam Al-Masriyah