Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Pulau Pinang » Klip Video

Johor (255) | Kedah (85) | Kelantan (406) | Laman Nasional (79) | Melaka (78) | Negeri Sembilan (90) | Pahang (150) | Perak (177) | Perlis (22) | » Pulau Pinang « (38) | Sabah (18) | Sarawak (49) | Selangor (134) | Terengganu (77) | W. P. Kuala Lumpur (85) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)


Taklimat KBAT Dan Pengisian Zoom-A
Kepada Guru Penyelaras Bestari Serta Penyelaras Tahun 6 MGB Seberang Perai Utara
Oleh One Touch Education
Pada 14 Mac 2018,
Anjuran MGB Seberang Perai Utara
Di Makmal Komputer SK Permatang Sintok
Seberang Perai Utara, Pulau Pinang