Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Johor » Klip Video

» Johor « (232) | Kedah (77) | Kelantan (378) | Laman Nasional (76) | Melaka (72) | Negeri Sembilan (77) | Pahang (142) | Perak (169) | Perlis (19) | Pulau Pinang (37) | Sabah (10) | Sarawak (39) | Selangor (123) | Terengganu (74) | W. P. Kuala Lumpur (74) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Kursus Pengendalian Zoom-A, WebEdit, & HeadCount
Kepada Penyelia ICT Daerah Dan JU Zoom A JPN Johor
Anjuran MGB Johor Dengan Kejasama Jabatan Pelajaran Johor
Oleh One Touch Education
Pada 21 Hingga 24 November 2006
Di Pusat Bimbingan Bistari 2, Kota Bharu, KelantanDownload Video