Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Johor » Klip Video

» Johor « (221) | Kedah (75) | Kelantan (360) | Laman Nasional (74) | Melaka (67) | Negeri Sembilan (72) | Pahang (130) | Perak (162) | Perlis (19) | Pulau Pinang (35) | Sabah (10) | Sarawak (39) | Selangor (110) | Terengganu (72) | W. P. Kuala Lumpur (67) | W. P. Labuan (4) | W. P. Putrajaya (15)Kursus Pengendalian Zoom-A, WebEdit, & HeadCount
Kepada Penyelia ICT Daerah Dan JU Zoom A JPN Johor
Anjuran MGB Johor Dengan Kejasama Jabatan Pelajaran Johor
Oleh One Touch Education
Pada 21 Hingga 24 November 2006
Di Pusat Bimbingan Bistari 2, Kota Bharu, KelantanDownload Video